Kérjük, a megrendelés elküldése előtt olvassa el a szerződés feltételeit, a felmerülő kérdésével pedig forduljon hozzánk bizalommal. Minden esetben ellenőrizze a megrendelése leadásakor érvényes Általános Szerződési Feltételeket.

Általános Szerződési Feltételek

A szerződés hatálya, a szerződő felek

Az alábbiakban leírt szerződési feltételek Dr. Hegedűs György EV.

Adószám: 76430804-2-42,  nyilvántartási száma: 50090415
Székhely: 1063 Budapest Bajnok u. 2/b. Fsz.
Bankszámlaszám: Erste Bank 1160 0006 – 0000 0000 – 7562 7133
Telefon: +3670-2849038
Email: hegedus@chilopass.hu
Honlap: www.reflux-dieta.hu

mint elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtó Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.reflux-dieta.hu internetes áruházban történő vásárlás jogi feltételeit és az azzal kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza.

Ön megrendelésével jelen szerződést elfogadja, a megrendelés küldésével kijelenti, hogy ismeri és magára nézve kötelezőnek tekinti az Általános Szerződési Feltételeket, amely Ön, mint fogyasztó (a továbbiakban: Fogyasztó) és az üzemeltető Dr. Hegedűs György EV. között a megrendeléssel létrejön.

Megrendelés kizárólag felhasználói regisztrációval lehetséges. A rendeléseket Szolgáltató iktatja és tárolja.

Dr. Hegedűs György EV. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa az Általános Szerződési Feltételeket, azonban a változtatások nem térhetnek el a jogszabályi előírásoktól és nem vonatkozhat a teljesítés alatt lévő megrendelésekre.

A rendelés elküldésével a Fogyasztó és a Szolgáltató között, távollévők között kötött szerződés jön létre a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint. Szolgáltató kötelezettséget vállal a megrendelés tárgyában a tőle elvárható legkörültekintőbb magatartás tanúsítására. Fogyasztó kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut bankártyás fizetéssel vagy átutalással kifizetni. Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van.

A rendelés elfogadásához a Fogyasztó azon adatai szükségesek, amelyeket a www.reflux-dieta.hu regisztrációs oldalán kell megadni. A hiányosan, hamisan, vagy pontatlanul megadott adatokkal a megrendelés elutasításra kerül, illetve a szerződés nem jön létre. Amennyiben a Fogyasztó által a regisztráció során megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, Szolgáltató a rendelést törli és a teljesítésétől indoklás nélkül eláll.

A megrendelés elküldésével Fogyasztó kijelenti, hogy ismeri a megrendelt termékeket, annak paramétereit, tulajdonságait és jellegzetességeit, a bruttó árakat és a fizetési feltételeket, a szállítással kapcsolatos információkat és az áru átvételének módját.

Szavatosság

Az alábbi szavatosságot érintő rendelkezések kizárólag a fizikai kiszállítást igénylő termékekre vonatkoznak. A www.reflux.dieta.hu oldalon elérhető online videókurzusok vagy telefonos orvosi konzultációr esetében nem érvényesek.

A www.reflux.dieta.hu webáruházban kizárólag online termékek és szolgálatatások kerülnek értékesítésre.

Fogyasztó a törvények szerint jogosult 14 napon belül indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Az elállási határidő a vásárlás napjától számított 14 nap elteltével jár le.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát, hivatkozva a termékre és a megrendelés azonosítójára, köteles eljuttatni postán (a székhelyre) vagy elektronikus úton küldött levél útján az alábbi címre: hegedus@chuliopass.hu címre.

A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az elállás joghatásai

Ha a Fogyasztó eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során a Szolgáltató utalásos fizetési módot alkalmaz.
A vásárlástól való elállás előtt érdeklődjön a +3670-2849038 számon vagy a hegedus@chilopass.hu emailen, hogy az adott termékkel kapcsolatosan milyen módon jogosult az elállási jog gyakorlására.

Árak, termékek, ajándékok

A kínált termékek az alábbiak szerint kategorizálhatóak:

• Oktatóvideó anyagok

A www.reflux-dieta.hu oldalon feltüntetett bruttó árak az adott termék végső fogyasztói árai, amelynek érvényessége kizárólag az adott megjelenés időpontjára vonatkozik. Szolgáltató fenntartja a weboldalon feltüntetett árak változtatásának jogát. Az árváltozás a weboldalon való megjelenéssel lép hatályba. Amennyiben Fogyasztó megrendelést ad le egy termékre, úgy Szolgáltató kötelezi magát, hogy a kiválasztott terméket a megrendeléskor érvényes végső fogyasztói áron szállítja ki. Ezt az árat a megrendelésre küldött visszaigazolás tartalmazza
Az www.reflux-dieta.hu megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyen. Az esetlegesen előforduló hibákért a vonatkozó törvényeknek megfelelően vállalja a felelősséget. A vevők elállhatnak a hibás adatokkal közölt termékek megrendelésétől.

A termékekre vonatkozó, és a megrendeléshez kapcsolódó akciós ajánlatok a www.reflux-dieata.hu weboldalon, a megrendelés leadáskor aktuális feltételek szerint érvényesek. Egyes termékek megrendelése mellé a Szolgáltató ajándékot biztosíthat. Amennyiben több ajándék választható, kizárólag a megrendeléssel egy időben lehet ajándékot választani.

Szállítási feltételek

nem releváns online videókurzus esetén

Szállítási díjak:
nem releváns online videókurzus esetén

Az Online videókurzus használati ideje:

A vásárlást követő 180 napon keresztül érvényes. A megnyitás a vásárlást követően emailben küldött azonosítóval tudja megtenni. A használati időn belül korlátlan alkalommal léphet be és nézheti meg az előfizetett online videókurzust.

A Telefonos orvosi konzultáció használati ideje:

A megvásárlásától számított 90 napon keresztül érvényes. Dr. Hegedűs Györggyel előzetesen telefonon egyeztetett időpontban. A Telefonos orvosi konzultáció ideje 30 perc.

Fizetési feltételek

Az online videókurzus illetve a szolgálatások fizetése történhet az alábbi bankszámlaszámra illetve a www.reflux-dieta.hu oldalon lévő webshopban online bankkártyás fizetéssel
Bankszámlaszám: Erste Bank 1160 0006 – 0000 0000 – 7562 7133

Bankkártyás fizetés: Borgun rendszeren kerestül lehetséges.

Panaszkezelés

A www.reflux-dieta.hu célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben teljesítsen. Amennyiben Fogyasztónak panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a +3670-2849038 telefonszámon vagy a hegedus@chilopass.hu emailen özölheti. A panaszt legkésőbb annak beérkezésétől számított 30 napon belül a Szolgáltató kivizsgálja, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja a panasztevőt a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a rendelkezésére.

Az esetleges jogviták elbírálására Felek a helyileg illetékes Bíróság illetékességét kötik ki.

Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.28.) Korm. rendelet szabályai az irányadóak.

Adatkezelési nyilatkozat

A www.reflux-dieta.hu domain néven üzemelő webáruház adatait Dr. Hegedűs György EV. kezeli. Az adatok megadása önkéntes alapon az érintett hozzájárulásával történik. Az adatok megadása és kezelése a megrendelés teljesítéséhez szükséges annak érdekében, hogy a megrendelések egymástól elkülönítve, azok tartalma beazonosíthatóak legyenek. Az adatkezelő a megadott adatokat 2001. évi CVIII törvény figyelembe vételével kezeli, illetve tárolja. Mindent megtesz azok biztonsága és sérthetetlensége érdekében és azok kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben előírtaknak alapján jár el.

A vásárlás elküldéséhez, rögzítéséhez szükséges – megadandó adatok
név
e-mail cím
telefonszám
irányítószám
település

Eltérő számlázási cím esetén ezen adatok külön megadhatóak a számlázásra vonatkozóan. Regisztrált fiókhoz tartozó megrendelésekhez az alábbi adatok kerülnek rögzítésre – tárolásra:
eddigi vásárlások (azonosító, megrendelés dátuma, végösszeg, rendelés állapota, megrendelt termékek listája)
kedvenc termékek (amennyiben a regisztrációt követően belépett és elhelyezett kedvencek közé termékeket)
regisztrációhoz tartozó belépési adatok (jelszó titkosított formában), számlázási és szállítási adatok módosításának lehetősége, korábban megadott adatok

Hírlevél feliratkozáshoz megadandó adatok
név
e-mail cím

Hírlevélre feliratkozhat a megrendelés elküldése alkalmával, vagy a webáruház oldalain. A feliratkozás kizárólag valós e-mail címmel lehetséges. A feliratkozás elküldése után a megadott e-mail címre a rendszer egy megerősítő hivatkozást (webcímet) küld, amelyre történő kattintással igazolható, illetve erősíthető meg a feliratkozás. A megerősítő webcímre kattintással hozzájárulását adja a hírlevelek küldéséhez. A megadott adatokat Dr. Hegedűs György EV. bizalmasan kezeli nem adja ki harmadik fél számára. A hírlevélről történő leiratkozási lehetőség minden általunk küldött levél alján biztosított a leiratkozás gombra történő kattintással vagy ügyfélszolgálati elérhetőségeinken történő kéréssel. A levélben történő leiratkozás gombra kattintást követően azonnal törlésre kerül a megadott e-mail cím és a hozzá tartozó adatok mindegyike a levelezési listáról. ügyfélszolgálati elérhetőségeinken történő adat törlési igény esetén 3 munkanapon belül. Dr. Hegedűs György EV. által küldött hírlevelek tartalma tájékoztató jellegű aktuális akciókra, információkra hívja fel a figyelmet tartalmukkal. A megadott adatokat harmadik fél részére Dr. Hegedűs György EV. nem adja ki, harmadik fél ajánlatait nem kézbesíti a megadott e-mail címre.

Statisztikai adatok

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat Dr. Hegedűs György EV. kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére Dr. Hegedűs György EV. által használt statisztikai eszköz a Google Analytics. A Google Analytics adatkezelési irányelvei megismerhetőek a http://www.google.com/analytics weboldalon.

Cookie-k (sütik)

A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban (Beállítások menüpont). Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a webáruházat kiszolgáló szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A cookie-ban tárolt adatok: kosár tartalma, munkamenet azonosító, elmúlt-e már 18 éves kérdésre történő válasz. A cookie-ban tárolt munkamenet azonosító az oldal bezárásáig, a további adatok a felhasználó által a saját böngészőjében történő törlésig került tárolásra.

Jogi nyilatkozat

Dr. Hegedűs György EV. által üzemeltetett honlap használatának és az előfizetett anyag megtekintésének feltétele, hogy a Felhasználó előzetesen elolvassa és elfogadja a jelen jogi nyilatkozatban szabályozottakat. A Felhasználó a Dr. Hegedűs György EV.  által üzemeltetett honlapra történő belépéssel elismeri, hogy a jelen jogi nyilatkozatban foglalt feltételeket megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el, függetlenül a látogatás indokától és annak jellegétől.

A honlap arculatának egésze, és egyes részei, továbbá a honlap tartalmának meghatározása, keretrendszerbe illesztése, elrendezése, szerkesztése, valamint maga a tartalom (a továbbiakban együttesen tartalom) egyéni, eredeti jellege miatt a honlap és tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A jog jogosultja a szerző,Dr. Hegedűs György. Kizárólag a szerző, Dr. Hegedűs György jogosult minden egyes, azaz bármilyen felhasználás mások számára történő engedélyezésére, az alábbiakat különösen beleértve:

Dr. Hegedűs György előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a tartalom egészét vagy részeit bármilyen formában közölni, illetve újraközölni, terjeszteni, tárolni, feldolgozni, átdolgozni, sokszorosítani, lefordítani, adatbázisban tárolni, letölthetővé tenni, kereskedelmi forgalomba hozni vagy továbbítani, sokszorosítani, másolni. Tilos a tartalomból eredő vagy azon alapuló bármilyen anyag vagy mű készítése, átdolgozása, ideértve különösen a betűtípusok, gombok, linkek, háttérképek, ikonok, szöveg, kép, grafika, logo, fotó, hang és videó anyagok készítését, engedély nélküli forgalmazását és árusítását.

A videók és leírásaik, bármely formában történő terjesztése feljelentést és büntetőjogi eljárást von maga után! Továbbá a Felhasználó videónként 20.000 Ft és a leírások tartalmának 5 Ft/karakter kártérítést köteles fizetni a szerzőnek!

A Felhasználónak tiszteletben kell tartania a tartalomhoz kapcsolódó összes szerzői és más jogot. A szerző,Dr. Hegedűs György a tartalom egészét vagy részeit bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy visszavonhatja. A szerző a weboldalon található tartalmak tekintetében hitelességre törekszik, ugyanakkor a tartalmak helytállóságáért, a helytállóság hiányából fakadó károkért semmiféle felelősséget nem vállal. Amennyiben a weboldal használata során nem helytálló, vagy valótlan információt talál, kérjük, hogy azt a következő címen jelentse azt be: hegedus@chilopass.hu

A Felhasználók a honlapot kizárólag saját felelősségükre használhatják.Dr. Hegedűs György EV. kizárja felelősségét a jelen honlapon elhelyezett harmadik személyek honlapjára mutató hivatkozás elérése révén bármilyen módon keletkező károkért. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős a Felhasználó számítógépében, hálózatában keletkezett hibáért, vírus által okozott károkért, bármilyen természetű adatvesztésért, illetve a Felhasználó számítógépéhez, illetve kapcsolódó hálózatához történő jogosulatlan hozzáférésért.

FIGYELMEZTETÉS

Az online videókurzusokban szereplő információk Dr. Hegedűs György eddigi orvosi tapasztalatán és pácienseinek visszajelzésein alapulnak. Dr. Hegedűs György nem tudja garantálni, hogy ezek a tanácsok Önnél is működni fognak, de ezek a tanácsok váltak be a leggyakrabban a pácienseinél. Amennyiben pontosítani szeretné állapotát illetve személyes információra van szüksége, a www.reflux-diate.hu oldalon megtalálja Dr. Hegedűs György elérhetőségét és telefonos vagy személyes konzultációt is kérhet tőle.

Az online videókurzus NEM helyettesíti semmilyen orvosi vizsgálat elvégzését sem az orvosi kezelést. Kizárólag a helyes életmód kialakítására ad információt, mellyel segítheti saját gyógyulását.